• content_img
  • content_img
  • content_img
  • content_img
  • content_img

Novosti

Autohtona pomidora

U svrhu očuvanja genetske raznolikosti i spriječavanja trajnog nestanka s područja jugozapadne Hercegovine prikupljeno je sjeme starih domaćih sorti rajčica uzgajanih u vrtovima i okućnicama. Ovaj projekt provodio se pod vodstvom  prof.dr.sc. Zdravka Matotana iz Koprivnice, stručnjaka za tradicijske sorte povrća i predavača na Agronomskom fakultetu u Mostaru čiji su studenti obavili terenski dio prikupljanja sjemena. Od prikupljenih 50 uzoraka, 46 je imalo klijavo sjeme od kojih su proizvedene sadnice i tijekom 2010. uzgajane u kolekcijskom polju na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima.

 

U fazi prispijevanja za berbu, na svim primkama koje su razvile normalne biljke napravljen je

opis desetak važnih morfoloških i gospodarskih svojstava na temelju kojih su izabrani materijali za daljnju selekciju na način da se iz potpuno razvijenih i zdravih plodova ekstrahiralo sjeme i pripremilo za daljnju reprodukciju.

 

Selekcijskim je postupkom izabrano osam perspektivnih materijala od kojih je reproducirano po oko tisuću sjemenki od svake primke. Budući su istraživanja provedena u klimatski izuzetno nepovoljnoj godini za rajčicu, nastavak selekcijskog rada u 2011. nastavio se na području Dalmacije s klimatskim i edafskim prilikama sličnim područjima izvornog porijekla prikupljenog materijala gdje će se izdvojeni materijali dalje uzgajati.

 

OPG Jakoliš u suradnji sa Projektom COAST Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u proljeće 2011. započeli su pilot projekt pokusne ekološke proizvodnje odabranih osam ekotipova domaćih sorti rajčica na poljoprivrednim površinama gospodarstva Jakoliš. Ovim pokusnim istraživanjem izdvojit će se izdvojiti barem dva do tri visoko vrijedna materijala (ekotipa) prilagođena agroekološkim uvjetima Dalmacije. Također, napravit će se detaljan opis izabranih materijala na osnovu čega će se zatražiti upis na Listu čuvanih sorti Republike Hrvatske. Nakon upisa na sortnu listu s izabranim će se materijalima moći zasnovati legalna sjemenska proizvodnja, a sjeme slobodno staviti na tržište što će stanovništvu Dalmacije omogućiti nabavku sjemena za uzgoj domaćih rajčica.